หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 14:04 น. เข้าชม : 27)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ปข. 2 เพื่ื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (รก.เลขาธิการ กพฐ.) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 และเรื่องการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ