หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 09:54 น. เข้าชม : 27)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายมานิตย์  สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และพิจารณาร่างคำสั่งสนามสอบ  O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3 ณ ห้อประชุมท้าวโกษา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ