หัวข้อข่าว : การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 10:32 น. เข้าชม : 30)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปรเะถมศึกษา โดยการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2562 ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น โดยมีนักเรียนสมัครเข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 141 คน และสมัครเข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 384 คน รวมทั้งสองระดับ จำนวน 525 คน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ