หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:46 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ปข.2 พร้อมคณะทำงานประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ แฮปปี้เนสรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฎบัติประจำปีและร่วมกำหนดทิศทางขององค์กร/ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด พร้อมทั้งสรุปโครงการ งบประมาณ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ