หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557  เวลา 09:42 น. เข้าชม : 30)

นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นำคณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อำเภอปราณบุรี โดยมี นายสุทธิพร ณ นคร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และที่สำคัญที่สุดคือ การประกาศเลิกทาส พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า ประดิษฐานไว้ ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต และ ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ จะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราชของทุกๆปี 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ