หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้ันที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562  เวลา 14:16 น. เข้าชม : 6)

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่  69 ประจำปี 2562 ณ สนามแข่งขันภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สนามแข่งขันบ้านศาลาลัย และสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนนองขาม เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ