หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทาง PISA

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  เวลา 09:52 น. เข้าชม : 4)

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทาง PISA  ซึ่งสำนักงานจัดอบรมให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาศ จำนวน 23 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 44 คน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ