หัวข้อข่าว : โครงการค่ายคุณธรรมเพื่อนใจวัยใส

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  เวลา 09:55 น. เข้าชม : 32)

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมเพื่อนใจวัยใส หัวข้อ บทฝึกห้องเรียนแห่งความดี (V-STAR MORAL ClASS) ซึ่งชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดอบรมให้แก่นักเรียน จำนวน 105 คน และข้าราชการครู จำนวน 22 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ