หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  เวลา 14:44 น. เข้าชม : 23)

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนการการจัดแสดงผลงานฯ ในว้ันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ