หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต. 2 ต้อนรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  เวลา 10:26 น. เข้าชม : 36)

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้การต้อนรับ นายสำเริง  ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และบุคลากรในสังกัด จำนวน 48 คน มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  โดย นายสุรินทร์  บัวงาม ได้บรรยายการบริหารงานของ สพป.ปข. 2 และนางสมทรง ภิรมย์รส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้บรรยายผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ