หัวข้อข่าว : การนิเทศ นิตามการขับเคลื่อนนโยบาย เขตตรวจราชการที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  เวลา 14:22 น. เข้าชม : 35)

วันที่ 9 กัยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายสมสกุล  สีสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มกุยบุรี ให้การต้อนรับ นายพิษณุ  ตุลสุข และนายสมยศ  ศิริบรรณ ผู้บำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมานิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย เขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2562 ในการขับเคลื่อนโครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ สพฐ.  ณ โรงเรียนอนุบาบกุยบุรี อำเภอกุยุบร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ