หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรมเพื่อนใจวัยใส

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  เวลา 10:23 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายคุณธรรมเพื่อนใจวัยใน  โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ทั้งนี้ นายบวร เทศารินทร์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่พลเมือง และทักษะชีวิตที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตตนเอง ณ วัดป่าสุญญตา ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ