หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ต้อนรับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 14:16 น. เข้าชม : 9)

วันที่ 2ุ6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้การต้อนรับ นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  โดย นายบวร  เทศารินทร์ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพฯ และการบริหารงานของ สพป.ปข. 2 ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ