หัวข้อข่าว : โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 13:57 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด จำนวน 45 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ นายบวร  เทศารินทร์ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างพฤติกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs  ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ