หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ต้อนรับ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:14 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้การต้อนรับ นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ทั้งนี้ นายบวร  เทศารินทร์ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ