หัวข้อข่าว : การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา แนวคิด เทคนิค และประสบการณ์

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 08:46 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา แนวคิด เทคนิคและประสบการณ์ ใหกับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ (1 มีนาคม 2562) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 42 คน ตามโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนารูปแบบและการจัดการเรียนรู้เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ตามโครงการ TFE (Team Form Education) และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น ณ บ้านทรายทองบีช รีสอร์ท อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ