หัวข้อข่าว : การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:31 น. เข้าชม : 87)

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 คน ่โดยทดสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ใช้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และ ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกตุ ตรวจสอบเอกสาร 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ