หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 14:37 น. เข้าชม : 27)

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการแนะแนวนโยบายการบริหารการศึกษา ในเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 และการนิเทศภายในและการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เป็นต้น ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ