หัวข้อข่าว : ประธานรับมอบทุนการศึกษา โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 14:10 น. เข้าชม : 26)

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ซึ่งดำเนินโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชุม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสและลูกหลานชาวประมง ใน 46 โรงเรียน จำนวน 300 ทุน ๆ 3000 บาท

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ