หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้ป้องกันการทุจริต

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:05 น. เข้าชม : 10)

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมและบรรยายพิเศษการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และการวัด และการประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ซึ่งจัดอบรมให้แก้ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 89 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ