หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 09:48 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ บัวงาม รองผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562 โดยจุดประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อมุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งมีข้าราชการครูและครูที่สอนระดับปฐมวัย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 70 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ