หัวข้อข่าว : ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน ตามนโยบายของ สพฐ.

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 13:54 น. เข้าชม : 25)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ บัวงาม นายวัฒชัญ วรรณพิรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายมานิตย์  สีสง่า  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ลงพื้นทีตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อำเภอปราณบุรี เพื่อตรวจสอบอาหารกลางวัน ตามนโยบายของ สพฐ. ปรากฎว่าการจัดโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสะอาด ถูกหลักอนามัย ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ นักเรียนได้รับประทานอาหาครบตามหลักโภชนาการ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ