หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:00 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด จำนวน 200 คน เพื่อไปขยายผลให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมได้กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต พร้อมทั้งได้แสดงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และนายบวร เทศารินทร์ บรรยายพิเศษการต้านการทุจริต ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ สพฐ. และ ศน.ธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ได้บรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริจธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ.ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ