หัวข้อข่าว : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 16:10 น. เข้าชม : 9)

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต  

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปข. 2 กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต 

ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ชี้แจงเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ