หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 09:28 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 เพิ้อพิจารณาความพร้อมในการดำเนินการตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OiT) ตั้งแต่ O๑ - O๔๘ ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ