หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:12 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 29 มิถุนายน 2563  เวลา 08.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงรานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวขคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และ นายบวร เทศารินทร์ มอบนโยบายให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตใน สพป. อันจะส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ