หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 09:43 น. เข้าชม : 1)

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการในสังกัดที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมพระยานคร ขั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ