หัวข้อข่าว : ประชุมทางไกลการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 13:48 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการในสังกัด ร่วมการประชุมทางไกล (Teleconference)  เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และขี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2  สพป.ปข. 2  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ