หัวข้อข่าว : ต้อนรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 09:41 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ทั้งนี้ นายบวร  เทศารินทร์ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสามพระยานคร ชั้น 2  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ