หัวข้อข่าว : ชี้แจงเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 13:44 น. เข้าชม : 4)

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการชีึ้แจงเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ