หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนกลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนกลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ค

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557  เวลา 15:30 น. เข้าชม : 2)

สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนกลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557)

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร  ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนกลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการตามข้อ 10.3.2 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  คือ 1. ตรวจสอบการเสนอการเลื่อนขั้นของโรงเรียน 2. ตรวจสอบคุณสมบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือน คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบ และร่วมกันลงมติความเห็นต่อไป โดยมี รอง ผอ. , และประธานกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ