หัวข้อข่าว : การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 10:45 น. เข้าชม : 45)

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อวางแผนและวางแผนวางแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ