หัวข้อข่าว : เยี่ยมโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 13:44 น. เข้าชม : 25)


วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาร่วมกันต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ