หัวข้อข่าว : โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 08:17 น. เข้าชม : 1373)

 à¸£à¸°à¸šà¸šà¸ªà¸²à¸£à¸ªà¸™à¹€à¸—ศเพื่อการบริหารการศึกษา   à¹‚ปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา  Obec Mail    OBEC CHANNEL    à¸£à¸°à¸šà¸šà¸ˆà¸±à¸”เก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง   

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร   à¸›à¸±à¸ˆà¸ˆà¸±à¸¢à¸žà¸·à¹‰à¸™à¸à¸²à¸™à¸™à¸±à¸à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸¢à¸²à¸à¸ˆà¸™      à¸£à¸°à¸šà¸šà¸ˆà¸±à¸”ซื้อจัดจ้างภาครัฐ              

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ