หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปข. 2 ต้อนรับคณะเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ของ สพฐ.

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 10:43 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ันฐาน ที่มาเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ศึกษาสภาพการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคณะทำงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และโรงเรียนบ้านลาดวิถี โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ