หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมรอง ผอ.สพป.ปข.2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557  เวลา 09:33 น. เข้าชม : 37)

สพป.ปข.2 ประชุมรอง ผอ.สพป.ปข.2

ดร.เชวง  วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมรอง ผอ.สพป.ปข.2 เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ  และติดตามงานของแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงการร่วมปรึกษาหารือ ในเรื่องต่างๆ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และปัญหาของแต่ละงานเพื่อร่วมกันแก้ไข โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องผู้อำนวยการ สพป.ปข. 2 (1 ตุลาคม 2557)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ