หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่่ 2/2562

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:16 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณากำหนดเป้าหมายการทดสอบระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ