หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2557

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 14:37 น. เข้าชม : 4)

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร  ผอ.สพป.ปข. 2   เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ตามระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำเดือนกันยายน  2557  เพื่อรับทราบข้อราชการ และนโยบายต่าง ๆ ที่จังหวัดแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบและถือปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมเกาะหลัก (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ