หัวข้อข่าว : การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนวิถีพุทธ

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:33 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสริษา  แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนวิถีพุทธ ภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ณ โรงเรียนบ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรม โดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2562

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ