หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 17:58 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยมี นายวัฒชัย  วรรณพิรุณ บรรยายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และนางสาวไพลิน  เกตุธิโภค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล บรรยายสรุปการดำเนินงานการประเมินคุณภาพฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ