หัวข้อข่าว : การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 09:39 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้รับการต้อนรับจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในโอกาศที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้ร่วมประชุมเพื่อแนะนำ ปรึกษาหารือ และวางแผนการปฏิบัติราชการ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning) และการวางแผนการนิเทศเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562เป็นต้น ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ