หัวข้อข่าว : ประชุมวางแผนการปฏิบัติราชการ สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:35 น. เข้าชม : 4)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด ประชุมหารือแนวปฏิบัติราชการและวางแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ันฐาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ