หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมรับฟัง พุธเช้าข่าว สพฐ. 4 ปี การศึกษาพัฒนาชายแดนใต้

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 09:00 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 123 คน ร่วมรับฟังพุธเข้าข่าว สพฐ. (รายการพิเศษ) 4 ปี การศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ ในเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานโครงการเด่น สพฐ. 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดนราธิวาส โครงการศูนย์ภาษาไทย  สรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ Acfive Learning ตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการห้องเรียนอาชีพ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ