หัวข้อข่าว : ประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 09:37 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ VDO - Conference ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ