หัวข้อข่าว : ต้อนรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2562  เวลา 11:01 น. เข้าชม : 32)

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวัฒชัย  วรรณพิรุณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยมี นางสมทรง  ภิรมย์รส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายสรุปการดำเนินงานการประเมินคุณภาพฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ