หัวข้อข่าว : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562  เวลา 14:14 น. เข้าชม : 34)

วันที่ 22  เมษายน  2562 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี  ประชุมให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตััง จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมพระยานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ชั้น 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ