หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 16:18 น. เข้าชม : 38)

วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.เชวง  วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 33 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน และข้าราชการครู จำนวน 27 คน ถือเป็นธรรมเนียมแบบอย่างที่ดี เป็นการให้เกียรติ แก่ข้าราชการที่เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจวบจนอายุครบ 60 ปี พร้อมมอบเกียรติคุณบัตรและของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 33 ราย โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมงานพิธี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ