หัวข้อข่าว : ประชุมข้าราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 16:00 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผํู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงติดตามความคืนหน้าการปฏิบัติราชการ และเร่งรัดการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม  ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ