หัวข้อข่าว : การตรวจแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 09:06 น. เข้าชม : 4)

วันที่  7  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายมานิตย์  สีสง่า  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบแบบอัตนัยการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำและวางแนวปฏิบัติในการตรวจแบบทดสอบฯ  ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ