หัวข้อข่าว : ต้อนรับนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:19 น. เข้าชม : 1)

นายมานิตย์  สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวไพลิน  เกตุธิโภค  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ซึ่งมารับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษาตามขอบข่ายของงาน ในหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 6 วัน รวม 48 ชั่วโมง

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ